Görme Engelliler

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi Nedir?

Değerler Eğitiminin Amacı Nedir?

2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI KONULARI VE KONU ALT BAŞLIKLARI

1. Değerler Eğitimi Nedir?

Değerler doğru ve yanlışın ayırt edilmesine yardım eden temel inançlardır. Hayata denge ve anlam katarak, toplumu oluşturan bireylerle birlikte yaşamaya imkân tanırlar. Değerler doğuştan getirilmeyip, gözlem ve etkileşim sonucunda yaşayarak öğrenilirler. Baş döndürücü değişim çağında, binlerce yıllık deneyimlerden süzülüp gelen geleneksel değerlerin korunması eğitimin en özel çalışma alanlarından biri haline gelmiştir. Bu tespit okulumuzun değerler eğitimi konusundaki en büyük sorumluluğunu öne çıkarmaktadır.

2. Değerler Eğitiminin Amacı Nedir?

Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, çeşitli programlar aracılığı ile öğrencilerin temel insani özellikleri kazanmasını sağlamak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilerimize yardımcı olmak değerler eğitimi projemizin temel amaçlarıdır.

Bu temel amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen hedeflerimiz şunlardır:
a. Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onların davranışa dönüştürülmesi,
b. Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi,
c. Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi,
d. Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış öğrencilerin yetiştirilmesi,
e. Kültürel kodların güçlendirilmesi,
f. Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesi,
g. “Ahlak Temelli Disiplin” kavramının yerleştirilmesi,
h. Öğrencilerde ahlaki bir topluluk bilincinin oluşturulması.

3. Değerler Eğitimi Kapsamında Okulumuzda Yürütülen Faaliyetler
Her ay ilgili değere yönelik olarak;

 • Örnek kişilikler tanıtılmakta ve bu kişilerden yaşanmış hikâyeler paylaşılmakta,
 • Sınıf içi etkinliklerle bu değer öne çıkarılmakta,
 • Okulumuzda değerlere ilişkin film gösterimi yapılmakta,
 • İlgili ayın değerlerine ilişkin dikkatleri konu üzerinde yoğunlaştıracak görsel malzemelerle pano çalışması, afiş, fotoğraf, örnek kişilik, kitap tanıtımları, duvar gazeteleri, broşürler vb gibi çalışmalarla değerlerimizin okul gündeminde yoğun biçimde yer almasını sağlayarak çocuklarımızın bilinçaltlarına yerleşmelerine katkı sağlanmaktadır.

2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI KONULARI VE KONU ALT BAŞLIKLARI

BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK

 • Kardeşlik için fedakarlık
 • Dayanışma
 • Farklılıklara Saygı
 • Yardımlaşma
 • KASIM-ARALIK
 • Hediyeleşme
 • Ortak Noktalarımız
 • Birlikte Yaşama Kültürü
 • Ön Şartsız Kabul
 • Hoşgörü

NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI

 • Selamlaşma
 • Empati
 • Teşekkür Etme
 • OCAK-ŞUBAT
 • Büyüklere Saygı
 • Küçüklere Sevgi
 • Özür Dileme
 • Birlikte Yaşama Kuralları

VATAN SEVGİSİ

 • Toprağın Vatan Olması
 • Şehitlik ve Gazilik
 • Toplumsal Değerlere Saygı
 • MART-NİSAN
 • Aynı Topraklara Ait Olma
 • Ortak Noktalarımız
 • Vatanımıza Karşı Sorumluluklarımız

SABIR

 • Öz Denetim
 • Azim ve Kararlılık
 • Öz Disiplin
 • MAYIS-HAZİRAN
 • Haklara Saygı
 • Hakkını Arama
 • Felaketlere Karşı Kendimizi ve Toplumu Nasıl Koruyabiliriz
 • Sorumluluklarımızı Yerine Getirebilmek İçin Sabır
 • Hayatın Zorluklarına Karşı Tahammül